Zaznacz stronę

WARSZTATY DLA BENEFICJENTÓW POPC

Warsztaty poprowadzą eksperci z Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Bloki tematyczne

I

„Białe plamy po POPC” – przyczyny nieuwzględnienia PA w konkursach, sposoby objęcia zasięgiem budynków, które nie znalazły się na pierwotnych listach

II

Standaryzacja procesu dostępu do usług i sieci POPC – elementy standaryzacji, obszary wdrożenia, korzyści ze stosowania

Test Margin Squeeze – elementy testu, mechanizm działania, sposoby weryfikacji

III

Kontrola projektów budowy sieci POPC  – analiza poprawności realizacji projektów w odniesieniu do Wymagań dla sieci POPC, dobre i złe praktyki (przykłady)

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

AGENDA

10:00-10:10

Powitanie uczestników warsztatów.
Urząd Komunikacji Elektronicznej – Aneta Marchewka-Kuliś

10:10-10:30

Białe plamy po POPC.
Urząd Komunikacji Elektronicznej – Joanna Antczak

10:30-10:55

Standaryzacja dostępu do usług i sieci POPC.                                               
Urząd Komunikacji Elektronicznej – Anna Czarnecka

10:55-11:15

Test MS – przydatne informacje, o czym warto pamiętać.                          
Urząd Komunikacji Elektronicznej – Krzysztof Owsianny

11:15-11:25

Przerwa

11:25-12:00

Dobre praktyki realizacji sieci POPC.
Urząd Komunikacji Elektronicznej – Grzegorz Figiel, Tomasz Filipowski

 

Warsztaty realizowane są w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Termin Warsztatów on-line: 19 Listopada (Czwartek) godzina 10.00